Roger Ohlsson

Varför användbarhet?

Användbarhet är en kvalitetsegenskap hos interaktiva produkter.
En produkt har hög användbarhet när den uppfyller beställarens och användarnas syften.
Att satsa på användbarhet i systemutveckling ger många fördelar: