Roger Ohlsson

Användningstest

Att genomföra användningstest i ett utvecklingsprojekt är att ta reda på hur väl produkten fungerar i en konkret användningssituation. Användaren utför realistiska uppgifter och eventuella problem som uppstår i användning identifieras.

Ett användningstest innefattar att tydligt formulera vilka problem som uppstår och varför. Ofta kan man här också formulera åtgärdsförslag.

Ett användningstest kan utföras i olika skeden av projektet. Tidigt kan tester ske på pappersprototyper, senare på körbara prototyper eller färdiga produkter.

Användningstest kan vara en enskild aktivitet som läggs till i ett utvecklingsprojekt som saknar andra användbarhetsaktiviteter.