Roger Ohlsson

Interaktionsdesign - Att formge det som inte syns

Interaktionsdesign är den process där samspelet mellan användaren och produkten utformas. Man ska inte förväxla Interaktionsdesign med grafisk formgivning, trots att den består av visuella delar. I första hand utformas produktens förmåga att kommunicera med användaren. Föra en dialog och erbjuda interaktion.

Detta samspel mellan framtida användare och den tänkta produkten dokumenteras i en specifikation - Interaktionsdesign. Här beskrivs det som senare ska bli produktens gränssnitt mot användaren.

Förutom användarens vinster finns andra fördelar med en interaktionsdesign:

Rätt utformad säkrar interaktionsdesignen att projektet håller tids- och kostnadsramar och samtidigt levererar en produkt som ger hög användningskvalitet.