Roger Ohlsson

Målgruppsanalys

Många utvecklingsprojekt genomförs med föreställningen att man tror sig veta vilken produktens målgrupp är, vem man bygger för och varför. Sådana projekt överskrider ofta tids- och kostnadsramar då mycket arbete får göras om, eller så får projektet helt enkelt får läggas ner.

Att genomföra en målgruppsanalys är att skaffa kunskap om målgruppernas arbetssituation, kunskap, behov, värderingar etc. Viktiga målgrupper och funktioner kan prioriteras och dokumenteras.

Genom att analysera målgrupper