Roger Ohlsson

Om företaget

roid interaktionsdesign är ett enmansföretag som fokuserar på människan och användningen av IT-produkter. Interaktionsdesign är den huvudsakliga uppgiften, men andra användningsaktiviteter som målgruppsanalys, användningstester och utvärderingar görs.